Organogram FOD IBZ

1. Directie en beheer van de FOD

Voorzitster van het directiecomité: Laura Szabo

2. Stafdirecties

 1. Personeel en Organisatie/Facility: Lauent Flamend
 2. Begroting en Beheerscontrole: Philippe Moreau

3. Coördinatie- en ondersteuningsdiensten

 1. Corporate cel
 2. Interne ondersteuningsdienst: Philippe Rosseel
  • Cel beheer Europese fondsen: Magdalena Irzycka 
  • Centrale vertaaldienst: Diane Rombaut
  • Centrale Dienst voor Duitse Vertaling: Albert Henn
  • Informatie- en communicatiedienst (InfoCom): Olivier Maerens
  • Internationale cel: Philippe Rosseel
  • Juridische dienst: Hrisanti Prasman
  • Sociale dienst: Ann Van der Beke
  • Europees Migratie Netwerk (EMN): Isabelle Raes
 3. Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: Els De Deken
 4. Informatieveiligheid: Serge Cornet
 5. DPO: Sophie Boulanger

4. Algemene directies

 1. AD Civiele Veiligheid: Geneviève Van Der Meeren
  • 112/100-centra
  • Calltakers 101
  • Operationele eenheden Civiele Bescherming
 2. AD  Identiteit en Burgerzaken a.i.: Philippe Moreau
  • Regionale diensten van het Rijksregister
 3. AD Veiligheid en Preventie: Philip Willekens
 4. Nationaal Crisiscentrum a.i.: Leen Depuydt
 5. AD Dienst Vreemdelingenzaken: Freddy Roosemont
  • Centra voor illegalen
 6. AD Digitale Innovatie en Oplossingen : Bart Vrancken

5. Federale diensten bij de Gouverneurs en de Hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad