Organigram FOD IBZ

1. Directie en beheer van de FOD

Voorzitter van het directiecomité: Freddy Roosemont a.i.

2. Stafdirecties

 1. Stafdirectie Personeel en Organisatie/Logistiek: Laura Szabo
 2. Begroting en Beheerscontrole: Philippe Moreau a.i.
 3. Stafdirectie ICT: Filip Pynckels

3. Coördinatie- en ondersteuningsdiensten

 1. Cel strategische ondersteuning
 2. Cel informatieveiligheid en interne controle
 3. Interne ondersteuningsdienst: Philippe Rosseel
  • Cel beheer Europese fondsen: Isabelle Raes
  • Centrale vertaaldienst: Diane Rombaut
  • Centrale Dienst voor Duitse Vertaling: Albert Henn
  • Informatie- en communicatiedienst (InfoCom): Olivier Maerens
  • Internationale cel: Philippe Rosseel
  • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: Paul Froeyman
  • Juridische dienst: Hrisanti Prasman
  • Sociale dienst: Ann Van der Beke

4. Algemene directies

 1. AD Civiele Veiligheid: Laura Szabo a.i.
  • 112/100-centra
  • Calltakers 101
  • Operationele eenheden Civiele Bescherming
 2. AD Instellingen en Bevolking: Jacques Wirtz
  • Regionale diensten van het Rijksregister
 3. AD Veiligheid en Preventie: Philip Willekens
 4. AD Crisiscentrum: Bart Raeymaekers
 5. AD Dienst Vreemdelingenzaken: Freddy Roosemont
  • Centra voor illegalen

5. Personeel ter beschikking gesteld aan de gouverneurs