Verzoeken tot Internationale Bescherming: Aanvraag tot het bekomen van een afspraak in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’

Sinds 17 maart zijn de aanvragen om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen in het Aanmeldcentrum tijdelijk opgeschort. Deze maatregel werd genomen in uitvoering van de maatregelen van de Belgische regering om maximaal de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Asielzoekers die in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’ hun aanvraag tot internationale bescherming willen registreren, moeten een afspraak maken door middel van een online formulier.

Het aanvraagformulier tot het bekomen van afspraak in het Aanmeldcentrum is terug te vinden via deze link: htpps://arrivalcenterappointment.ibz.be

Het volledig ingevuld formulier zal automatisch worden verstuurd naar de Dienst Vreemdelingezaken.

De verzoekers ontvangen de bevestiging van de afspraak per mail met precisering van de dag en het uur van de afspraak. Het is absoluut verplicht om deze afspraak te respecteren en zich individueel (met het gezin) aan te bieden.

Het is niet toegelaten om groepjes te vormen bij het aanmeldcentrum.

Dit aanvraagformulier is uitsluitend voorbehouden aan de personen die in het Aanmeldcentrum ‘klein Kasteeltje’ een registratie van een verzoek tot internationale bescherming willen indienen.

Indien het formulier voor andere procedures wordt doorgestuurd, zal dit  NIET  worden behandeld.