Verhuizing van de Dienst Vreemdelingenzaken

 

De Dienst Vreemdelingenzaken verhuist van 26 oktober tot 3 december naar:

Pachecolaan 44

1000 Brussel

De telefoonnummers van de diensten veranderen niet.

Bezoeken

Als je in de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken moet zijn, contacteer dan vooraf de persoon met wie je een afspraak hebt, om te weten of zijn dienst al naar het nieuwe adres is verhuisd.

Vanaf 26 november is het onthaal in het nieuwe gebouw open van 8.30 tot 16.00 uur.

Post

Vanaf 26 november moet de briefwisseling naar het nieuwe adres worden gestuurd:

Dienst Vreemdelingenzaken

Pachecolaan 44

1000 Brussel

Aanvragers van internationale bescherming (asielzoekers) 

Vanaf 3 december verhuizen de diensten die bij de Dienst Vreemdelingenzaken belast zijn met de aanvragen voor internationale bescherming, naar 2 plaatsen:

  • Het Klein Kasteeltje

Passendalestraat 2, 1000 Brussel

In het Klein Kasteeltje worden de aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd.

 

  • Pacheco

Pachecolaan 44 (44 Kubus), 1000 Brussel

Op dit adres wordt vervolgens, op afspraak, de aanvraag voor internationale bescherming ingediend (verhoor, administratief luik, bepalen welke staat verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvraag ...).

Voor info over een dossier kan je altijd de dienst INFODESK contacteren:
Tel. 02 793 80 00 (alle werkdagen van 9.30 tot 12 uur, op donderdag van 14 tot 16 uur)
E-mail: infodesk@ibz.fgov.be

Pacheco