Reizen binnen de Europese Unie

Het COVID-certificaat moet reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli 2021 opnieuw makkelijker maken.

Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten:

  • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je vollediggevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus.
  • Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was.
  • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar je het wil gebruiken.

Meer info is te vinden op de website https://covidsafe.be/nl.

Het is eveneens aanbevolen om de reisadviezen per land te raadplegen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.