Oprichting commissie van deskundigen voor een optimaal crisisbeheer

Op maandag 28 maart 2022 is binnen onze FOD een commissie van deskundigen inzake crisisbeheer van start gegaan. De lancering van deze commissie gebeurde op voordracht van en in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden.

Onze overheden worden in toenemende mate met noodsituaties van diverse omvang en impact geconfronteerd. Denken we maar aan de coronapandemie, de overstromingen van juli 2021, de cyberaanval op onze FOD, de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne of de aanslagen van 2016.

“Hoe verschillend van aard de crisissen op het eerste zicht ook waren, samenwerking en goede afspraken bleken telkens cruciaal te zijn. De inzet en het professionalisme van de provinciegouverneurs, de politie, de brandweer, de Civiele Bescherming, het Nationaal Crisiscentrum, de diensten in back-office van de federale overheid en de deelstaten alsook de externe partners zoals het Rode Kruis e.a. waren bij elke crisis zeer groot. Om die inzet te waarderen en in de toekomst nog te verbeteren, is een expertencommissie inzake crisisbeheer opgericht die de samenwerking voor het crisisbeheer van de toekomst moet uittekenen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden.

De opdracht van de commissie bestaat erin het crisisbeheer op alle beleidsniveaus in België in kaart te brengen en een advies met coherente en praktijkgerichte aanbevelingen uit te werken, die het mogelijk maken om het crisisbeheer verder te optimaliseren. Er zal een proactief organisatiemodel worden uitgewerkt dat toekomstbestendig is om op elk moment een noodsituatie het hoofd te bieden.

In dit kader heeft Marie Muselle, coördinatrice van de Federale Ondersteuningscel, officieel het eindverslag van deze cel aan de minister overhandigd. Dat rapport zal deel uitmaken van de bronnen en werkdocumenten die de commissie zal gebruiken. De Federale Ondersteuningscel werd opgericht na de overstromingen van afgelopen zomer om een antwoord te bieden op de meest dringende behoeften van de getroffenen en de hulpverlening op het terrein te coördineren.

De commissie van deskundigen inzake crisisbeheer wordt voorgezeten door Lodewijk De Witte, eregouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Hij wordt bijgestaan door twee programmabeheerders uit de administratie en door deskundigen uit de academische wereld, de federale en gewestelijke bestuursniveaus, de vijf disciplines van de hulpverlening en de noodcentrales 112.

groep commissie