Mevrouw Laura Szabo wordt vandaag de nieuwe voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken. Wij verwelkomen haar!

Haar mandaat gaat in op maandag 15 februari 2021. Het is dus officieel: welkom mevrouw de voorzitster!

Laura Szabo behaalt haar licentiaat aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Luik.

Ze begint haar loopbaan bij de FOD Binnenlandse Zaken in 1989 en gaat heel snel aan de slag bij de Algemene Rijkspolitie (ARP). Na passages bij de kabinetten van Binnenlandse Zaken tussen 1993 en 1997, neemt Laura Szabo actief deel aan de hervorming van de politiediensten en maakt deel uit van de “groep van 11” belast met de opmaak van de wet van 1998 over de geïntegreerde politie.

In 2005 vervolgt ze haar parcours bij de AD Civiele Veiligheid, waar ze aan het hoofd komt te staan van de directie Operaties, alvorens algemeen coördinator van het Kenniscentrum (KCCE) te worden.

Van november 2009 tot 15 februari 2021 leidt ze onze stafdirectie P&O / Logistiek. Ze zit tevens gedurende meerdere jaren het federaal netwerk van directeurs van de stafdiensten P&O voor.

Sinds januari 2019 neemt ze eveneens de functie van directeur-generaal a.i. van de AD Civiele Veiligheid op.

Het moge duidelijk zijn dat onze nieuwe voorzitster beschikt over een rijke ervaring en een diepgaande kennis van onze werking, onze opdrachten en de talrijke uitdagingen waar wij voor staan in een maatschappij in volle omwenteling.

In haar visie liggen waarden van menselijkheid, respect, collegialiteit en flexibiliteit verankerd binnen een kwaliteitsvolle dienstverlening die zin moet geven aan onze acties, met als doel antwoorden te bieden op de evoluerende behoeften van onze maatschappij en een meerwaarde te betekenen in alles wat we ondernemen.

Laura Szabo houdt van koken en genieten van de mooie momenten met vrienden, maar ook van fiets- en wandeltochten. Ze reist graag, met een bijzondere aantrekking tot Ierland, Schotland en Quebec.

Dan rest ons enkel nog de heer Freddy Roosemont hartelijk te bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet tijdens zijn periode ad interim aan het hoofd van ons departement.

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing over Freddy Roosemont: “Zijn aanduiding als Voorzitter ad interim van de FOD Binnenlandse Zaken kwam niet als een verrassing. Als directeur-generaal zat hij al in de cockpit van de organisatie. Hij blijft baanvast op het lastige terrein van Vreemdelingenzaken, en combineert een lange staat van dienst met de gave om mensen te verbinden. Daardoor ben je geschikt om onze FOD – minstens tijdelijk – te leiden. Op zich is de rol van voorzitter veelzijdig en vaak moeilijk. Niets deed toen echter vermoeden dat het coronavirus COVID-19 een gigantische impact zou gaan hebben op onze samenleving in het algemeen en onze manier van werken in het bijzonder. Voor vele medewerkers werd thuiswerken plots de regel, en social distancing de nieuwe norm. In zulke omstandigheden is het belangrijk om connectie te houden met je team en medewerkers. Binnenlandse Zaken moet immers altijd klaar staan en presteren. Freddy is daarin geslaagd. Hij heeft zijn directieleden ten volle gesteund in de transitieperiode, en onze medewerkers uitgedaagd om ook in moeilijke tijden het beste van henzelf te geven. Ik wil Freddy Roosemont hiervoor uitdrukkelijk danken.”

 

 

Laura Szabo en Annelies Verlinden

Annelies Verlinden en Freddy Roosemont