Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verhuist !

Op 10 december 2018, internationale mensenrechtendag, verruilt het CGVS zijn huidige adres vlakbij het Noordstation voor Eurostation, een nieuwe locatie tegenover het Zuidstation. We zullen er onze opdracht, die erin bestaat elk verzoek om internationale bescherming grondig en in alle onafhankelijkheid te onderzoeken en bescherming te verlenen aan vreemdelingen die bescherming nodig hebben, met dezelfde inzet blijven vervullen.

Personen die rechtstreeks met asiel te maken hebben (verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en erkende vluchtelingen) kunnen vanaf 10 december 2018 terecht op dit adres, dat ook als officieel postadres geldt:

EUROSTATION

Ernest Blerotstraat 39

1070 BRUSSEL

Andere bezoekers melden zich op onderstaand adres:

EUROSTATION

Victor Hortaplein 40

1060 BRUSSEL

Download de wegbeschrijving [PDF]