Geneviève Van Der Meeren: nieuwe Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid

Het is officieel: mevrouw Geneviève Van Der Meeren is de nieuwe Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Benoemd bij KB van 23 september, zal mevrouw Van Der Meeren deze functie bekleden vanaf zaterdag 1 oktober 2022 voor een mandaat van 6 jaar.

De Voorzitster van ons Directiecomité, mevrouw Laura Szabo, wil haar oprecht feliciteren, wenst haar veel succes toe in haar nieuwe functie alsook alle moed en creativiteit die noodzakelijk zullen zijn om in te spelen op de talrijke uitdagingen van deze algemene directie.

Mevrouw Szabo wenst tevens de heer Erwin Hertens hartelijk te bedanken voor zijn inzet en zijn toewijding van de laatste 19 maanden in de loop waarvan hij de functie van Directeur-generaal a.i. heeft waargenomen bovenop het directeurschap van de dienst 112.

Geneviève Van Der Meeren: een puur product van IBZ

Als juriste van opleiding, gespecialiseerd in administratief, publiek en grondwettelijk recht, begint ze haar professioneel parcours in 2002 bij de diensten van mevrouw Paulus du Châtelet, Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Oorspronkelijk belast met het toezicht op de politiezones, wordt mevrouw Van Der Meeren snel aangesteld voor andere opdrachten en dossiers, waaronder de nood- en interventieplanning.

In 2003 zet ze haar carrière verder bij de internationale cel van de coördinatie- en ondersteuningsdienst van de Voorzitster van het Directiecomité van onze FOD, met de algemene coördinatie van internationale dossiers en betreffende de aspecten “politionele en niet-politionele veiligheid”.

2005 is een markant keerpunt: aan het begin van haar statutaire stage bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid, krijgt mevrouw Van Der Meeren het project van de hervorming van de civiele veiligheid toevertrouwd.

Na 6 jaar en een intermezzo op het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken, wacht haar een nieuwe uitdaging bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, in de functies van P&O-correspondente en HR-manager, waarna ze verantwoordelijke van de horizontale diensten wordt.

In 2015 krijgt ze de kans om een nieuwe operationele directie op te zetten en te ontwikkelen: de directie Controle Private Veiligheid, met een dertigtal inspecteurs die de goede naleving van de regelgeving controleren op het hele grondgebied, overdag, ’s nachts, in het weekend … Een rijke ervaring in een complexe context.

In 2021 gaat mevrouw Van Der Meeren aan de slag bij de corporate cel van de Voorzitster van het Directiecomité.

Vijftien maanden later wordt mevrouw Van Der Meeren Directeur Civiele Bescherming na een bevorderingsprocedure. Op 1 oktober 2022 vat ze haar mandaat aan van Directeur-generaal van de Civiele Veiligheid. Een quasi-terugkeer naar de bron …

Woord van de nieuwe Directeur-generaal

“Mijn collega’s stellen me graag voor als een Zwitsers zakmes. Met name omdat ik, in de loop van mijn 20 jaar binnen het departement, mijn competenties ontwikkeld heb in elk van de domeinen die ik betreden heb. Ik houd er een polyvalentie en een breed netwerk van contacten aan over. Het is ook omdat flexibiliteit en aanpassingsvermogen integraal deel uitmaken van mijn manier van werken. Tot slot is het omdat klant- en oplossingsgerichtheid mijn dagelijkse drijvende krachten zijn.

Ik sta hier nu dus bij de aanvang van nieuwe uitdagingen waaraan ik mij zal wijden met empathie, energie en enthousiasme. Het zal zeker niet elke dag eenvoudig zijn, maar er is geen enkele uitdaging die de wilskracht niet kan aangaan.”

Geneviève Van Der Meeren