EMN studie: begunstigden internationale bescherming die reizen naar hun land van herkomst


Het Europees Migratienetwerk (EMN) verschaft actuele, objectieve en betrouwbare informatie over asiel en migratie. Het EMN bestaat uit nationale contactpunten in elke Lidstaat, en wordt gecoördineerd door de Europese Commissie. Het Belgisch contactpunt van het EMN bestaat uit personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, het federaal migratiecentrum Myria, en het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil.   

Onlangs verrichte het EMN een studie over begunstigden van internationale bescherming die terugreizen naar hun land van herkomst, of die contact nemen met de autoriteiten van het land van herkomst. Het Belgische rapport en het vergelijkende EU syntheserapport (op basis van de rapporten van 24 Lidstaten, waaronder België) van deze studie vindt u hier terug. Onderstaande video geeft enkele belangrijke conclusies van het EU syntheserapport weer.

 https://youtu.be/uOD0f7fPMy0