De Dienst Vreemdelingenzaken werft aan

In het kader van het regeerakkoord werd een extra begrotingsinjectie voorzien voor het asiel en migratiebeleid. De Ministerraad heeft het voorstel van onze staatssecretaris Sammy Mahdi, voor een aanzienlijke uitbreiding van het personeelsbestand van de Dienst vreemdelingenzaken, goedgekeurd. Deze versterking moet ons in staat stellen om de doorlooptijd van de verschillende procedures te versnellen, de beslissingen beter te motiveren en het aanklampend terugkeerbeleid van onze staatssecretaris uit te voeren.

Het gaat voor het komende jaar in totaal om 574 nieuwe personeelsleden. Een 200-tal onder hen zullen terecht komen in de gesloten centra om de bezetting en werking te optimaliseren. De overige zullen de uitvoeringsdiensten in Brussel versterken om deze toe te laten hun taken kwalitatief uit te voeren. Een 70-tal personeelsleden zal sowieso worden ingezet als terugkeercoach.

Hou dus zeker onze campagne website in de gaten voor meer info!

De Dienst Vreemdelingenzaken werft aan