Dag van dialoog van de Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer, die door de minister van Binnenlandse Zaken is ingesteld en wordt voorgezeten door gouverneur Olivier Schmitz, organiseert op 19 september een dag van dialoog met meer dan 100 lokale actoren en burgers om hun ervaringen te delen en aanbevelingen te formuleren.

table dialogue gestion de crise