Better Together: Een colloquium over professionele gelijkheid

"Better together" is een ambitieus colloquium, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken op vrijdag 24 november, in aanwezigheid van mevrouw Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie.

Laura Szabo, voorzitster van het directiecomité IBZ: "Ons personeelsbeleid is gericht op diversiteit, inclusie en het evenwicht werk-privé. Maar het is bovenal afgestemd op mensen, zodat ieder bij ons zijn of haar plaats kan vinden."

De doelstelling van onze FOD? Een aantrekkelijke, lerende, open en duurzame organisatie zijn, waar elk talent de mogelijkheid krijgt om zich op eigen tempo te ontwikkelen, met dezelfde kansen en dezelfde rechten voor iedereen.

Better together

Ook interessant voor u:

foto koen tv
News
Wij willen onze directie Verkiezingen bedanken en feliciteren. Door het betrouwbare en nauwkeurige werk van onze collega’s is de stemming van afgelopen zondag ...
mygov.be
News

AD Digitale Oplossingen en Innovatie én AD Identiteit en Burgerzaken werkten mee aan de MyGov.be-app De FOD BOSA lanceerde in mei de app MyGov.be. Met enige ...

Campagne ‘Maakt mijn stem het verschil?’
News
Minder dan 20 dagen voor de verkiezingen is de nood aan info hoog en leven er heel wat vragen. De informatiecampagne ‘Maakt mijn stem het verschil?’ van de FOD ...