Belgisch voorzitterschap: programma Binnenlandse Zaken

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft Binnenlandse Zaken een programma uitgewerkt met de hoofdlijnen en de prioriteiten voor de eerste helft van 2024.

De rode draad van dit programma is dat we willen bijdragen aan een open en veilig Europa, dat het welzijn en de veiligheid van alle Europeanen bevordert.

Eén van de prioriteiten is het versterken van de interne veiligheid, door samen te werken in de strijd tegen georganiseerde misdaad, terrorisme en druggerelateerd geweld.

Daarnaast zetten we in op de uitbreiding van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Hierdoor kunnen we solidair antwoorden bieden op incidenten, rampen en crisissen.

Op het vlak van asiel en migratie staat de hervorming naar een eerlijker en efficiënter asiel- en migratiestelsel centraal, met aandacht voor een veerkrachtig Schengengebied en een versterking van de buitengrenzen.

Door samenwerking, uitwisseling van informatie en innovatieve oplossingen bouwen we aan een veilige toekomst, zowel in de EU als in ons land.

Bekijk hier het volledige programma van Binnenlandse Zaken (Engelstalige versie).

 

logo BE EU