8 maart 2023: Internationale Vrouwendag

De Internationale Vrouwendag, met als thema in 2023: "Voor een inclusieve digitale wereld: innovatie en technologie voor gendergelijkheid", blijft een actuele kwestie.

De huidige samenleving ondergaat vele en snelle technologische veranderingen en er wordt steeds meer van ons verlangd dat we digitale vaardigheden ontwikkelen. Wereldwijd zijn de technologische kloof en de internettoegang echter ten nadele van vrouwen.

Laura Szabo, voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken: "Onze FOD, die vrouwen altijd een belangrijke plaats heeft gegeven tot in de hoogste functies, is ervan overtuigd dat digitale technologie een bron van kansen en vooruitgang is voor iedereen. Zoals François de La Rochefoucauld zei: "Niets is zo besmettelijk als het voorbeeld".

Laten we op 8 maart samen in actie komen voor een meer inclusieve digitale samenleving en voor de eerbiediging van de rechten van vrouwen.

hthttps://www.unwomen.org/en/news-stories/announcement/2022/12/international-womens-day-2023-digitall-innovation-and-technology-for-gender-equality

#IBZ #FODBinnenlandseZaken #8maart #InternationaleVrouwendag