Intranet

Hoe toegang verkrijgen?

De toegang tot het intranet is beperkt tot het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken.

Dit systeem zal het voor de personen die niet over een computer beschikken op hun werk, mogelijk maken ons intranet te raadplegen van waar dan ook, voor zover er een Internetaansluiting beschikbaar is.

De toegang tot intranet via internet werkt momenteel niet. Binnenkort zullen we de nieuwe procedure bekendmaken om opnieuw toegang te krijgen.