Diversiteit

Waarom is diversiteit belangrijk voor de FOD Binnenlandse Zaken ?

Diversiteit is de samenleving weergeven waarin man en vrouw op voet van gelijkheid behandeld worden. Het is gelijkheid van kansen in de toegang tot functies: Personen met een handicap, vrouwen, allochtonen integreren op de verschillende niveaus van de publieke overheid door discriminatie tegenover hen teniet te doen.

Niet alleen het kwantitatieve is hierbij belangrijk, maar vooral de kwaliteiten van de mensen zijn doorslaggevend. 
De diversiteit betreft in eerste instantie:

  • gelijkheid vrouwen en mannen
  • allochtonen (personen van niet-Belgische oorsprong of nationaliteit)
  • personen met een handicap
  • leeftijd

Brochure diversiteit [PDF] - Brochure diversiteit [HTML]

 

Actieplan diversiteit van de federale overheid

In 2006 lanceerde de FOD Personeel & Organisatie een campagne verbonden met diversiteit en parallel lopend met het “Actieplan Diversiteit 2005-2007” van de FOD Ambtenarenzaken. Deze campagne is met name bekend door de talrijke affiches met daarop diverse federale personeelsleden.

Vier personen van de FOD Binnenlandse Zaken hebben deelgenomen aan de campagne: Viviane Scholliers (Attaché bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken), Jean Huys (Attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen), Léonid Mondrjak (Administratief assistente bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken) en Fatiha Idraf (Administratief assistent bij de stafdienst Personeel en Organisatie).

 

Handvest Diversiteit van de Federale Overheid

Op dinsdag 28 maart 2006 werd het diversiteitscharter ondertekend door de voorzitters van alle FOD’s en POD’s. Het diversiteitscharter houdt in dat de voorzitters zich zullen inzetten ten voordele van gelijke kansen en diversiteit binnen de federale overheid.

 

Contact

P&Oinfo@ibz.fgov.be