Formulier persoonsgegevens

Gelieve dit formulier te gebruiken voor elke vraag met betrekking tot de uitoefening van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikelen 15 tot 22 van de GDPR).

De identificatiegegevens verkregen aan de hand van dit formulier zijn nodig voor de verwerking van uw aanvraag en zullen uitsluitend in dit kader gebruikt worden en in geen geval voor commerciële doeleinden.

Ze zijn bestemd:

  • Enkel voor de personeelsleden gemachtigd door IBZ;
  • Voor de verantwoordelijke van het bestand bedoeld door uw aanvraag (enkel de gegevens nodig voor het invoeren van uw aanvraag).

U zal over een inzage- en rectificatierecht beschikken van deze gegevens, indien van toepassing, via het huidige formulier.

Alle informatie over uw persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn in het Rijksregister vindt u via deze link: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier

Alle informatie over uw persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn in de databank "Camera" vindt u via deze link: https://www.ibz.be/nl/pers/het-nieuwe-aangiftesysteem-voor-bewakingscameras-is-beschikbaar

Om meer te weten over uw rechten, klik hier.
Indien u het niet weet, selecteer "Andere".

Ik voer mijn aanvraag in voor :

Gelieve hierboven te verduidelijken of uw aanvraag uw persoonlijke gegevens of die van een derde persoon die u wettelijk vertegenwoordigt betreft (in hoofde van advocaat, voogd, voorlopige bewindvoerder bijvoorbeeld).

Mijn gegevens:

Ik voer de gegevens in van de persoon die ik vertegenwoordig:

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png bmp tif pdf.