Europees PNR-overleg : vooruitgang boeken onder het Belgische voorzitterschap van het NCCN

Op 2 en 3 december vond de tweede informele Europese werkgroep Passenger Name Record (PNR) plaats in Brussel. Sinds september 2019 is België voorzitter van deze werkgroep.