Cartografie elementair in beeldvorming bij noodplanning en crisisbeheer