Sammy Mahdi, staatssecretaris van Asiel en Migratie

Staatsecretaris van Asiel en Migratie

Adress: Kruidtuinlaan 50/175 - 1000 Brussel

Onthaal / Algemeen

  • Tel: 02 528 69 00

Personalia

  • Sammy Mahdi, staatssecretaris van Asiel en Migratie
  • Geboren op 21 september 1988