Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Adress: Kruidtuinlaan 50/175 - 1000 Brussel

Onthaal / Algemeen

Cel communicatie

Personalia

 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
 • Geboren op 28 april 1962

Politieke curriculum

 • 9 december 2018 - heden: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
 • 11 oktober 2014 - heden: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 25 juli 2014 - 11 oktober 2014: Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
 • 6 december 2011 - 25 juli 2014: Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
 • 1999 - 2011: Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
 • 2010 - 2011: Voorzitter commissie Infrastructuur
 • Ondervoorzitter en Vast Lid van de Commissie voor de Sociale Zaken
 • 2003 - 2007: Gewezen Secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Plaatsvervangend Lid van de Commissie voor de Comptabiliteit
 • Plaatsvervangend Lid van de Commissie voor de Verzoekschriften
 • Plaatsvervangend Lid van het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie
 • Plaatsvervangend Lid van de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen